Fizik 2 

AMAÇ:

Doğadaki elektromagnetik olayların temelini oluşturan, Elektrik alan ve magnetik alan kavramlarının fiziksel ve matematiksel alt yapısını kavramaya çalışmak.

 

İÇERİK:

ikon A1. Elektromanyetizmanın temeli: Coulomb yasası, Elektrik alan.

ikon A2. Gauss yasası, Elektrik potansiyel.

ikon B1. Kapasitör ve Sığa kavramı; Dielektrikler.

ikon B2. Doğru akım devreleri, Elektriksel Enerji, Kirchoff kuralları.

ikon C1. Manyetik alan, Manyetik alan kaynakları, Manyetizmada Gauss yasası, Biot-Savart yasası, Ampere yasası.

ikon C2. Yer-değiştirme akımı ve Ampere yasasının genel biçimi.

ikon C3. Selenoidin manyetik alanı; Manyetik akım.

ikon C4. Faraday yasası, maddenin manyetik özelikleri.

ikon D1. İndüktans, Öz-indüktans; RL devreleri; Manyetik alan içinde enerji; Karşılıklı indüktans; LC devresinde salınımlar.

ikon D2. Alternatif Akım Devreleri AA kaynakları ve fazörler; Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi.

ikon E1. Maxwell denklemleri, Elektromanyetik dalga kavramı . Elektromanyetik Dalgalar Maxwell denklemleri ve Hertz'in buluşları; Düzlem elektromanyetik dalgalar.

ikon E2. Elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerji; Momentum ve radyasyon basıncı; Elektromanyetik dalgaların spektrumu.

 

 

© Copyright www.centeracademy.com.tr Tüm hakları saklıdır